Tafeltennistafel

Auteur: Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Een nieuw initiatief voor de wijk…
Van onze wethouder Marleen Damen van Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn ontvingen wij een oproep om mee te doen aan de ontwikkeling van wijkinitiatieven.

Zij schrijft hierover: ‘Er zijn in Leiden veel actieve bewoners, die initiatieven nemen om de Leidse wijken en onze prachtige stad nog mooier te maken. De gemeente Leiden ondersteunt bewoners die zich inzetten voor hun buurt, wijk of stad graag.
Heeft u een goed idee of een wens om uw buurt, wijk of stad nog leuker te maken? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling voor wijkinitiatieven.

Aanvraag voor een tafeltennistafel

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst is door deze oproep op het idee gekomen om een extra speeltoestel aan te vragen voor het Luchtmansplein, namelijk een betonnen multifunctionele tafeltennistafel. “Tafeltennistafel” verder lezen

Vervolg wijkagente

Wederom heb ik contact met het bedrijf opgenomen. Zijn leidinggevende heeft gezegd dat hij een gesprek heeft gehad met de betreffende colporteur vanwege de zorgen om de desbetreffende werkwijze. Ik ben natuurlijk niet bij het gesprek geweest, maar ik ga er wel van uit dat dit heeft plaatsgevonden. Dit ook aangezien ik geen meldingen meer van deze man gehad heb.

Strafrechtelijk kunnen we niets, dus ik ben blij dat het bedrijf het gesprek is aan gegaan.

Reactie Bestuur: Maar blijft allen voorzichtig en alert met colporteurs. Met dank aan de wijkagente. Zie nogmaals tips: *Klik*

Update Plesmanlaan 100

Auteur: Leander Leijh mede namens de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Beste buurtbewoners,

Het is al weer een tijdje stil rondom de ontwikkelingen aan de Plesmanlaan 100. Daarom tijd voor een update. Wijkbewoners Leander Leijh en Amir Saab zijn tot nu toe in gesprek geweest met de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Urban Interest (UI). Sinds de informatiebijeenkomst van de BBB van 28 juni 2019 worden zij ondersteund door enkele wijkbewoners die ook hun steentje willen bijdragen aan de dialoog met de gemeente en UI. Hiervoor is de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 gevormd, een beetje zoals de BBB vroeger verschillende specialistische commissies kende. De wijkwerkgroep bestaat naast de twee eerdergenoemden uit wijkbewoners: Kees van Zandwijk, Sietse de Boer en John Olivier (bestuurslid stichting Schouwenhove). “Update Plesmanlaan 100” verder lezen

Morsetekens sticker

Ingezonden door Ger Koper:

Heeft u op uw brievenbus een NEE-NEE-sticker en wilt u Morsetekens blijven ontvangen? Plak dan een Morsetekens-JA sticker er naast.

Verkrijgbaar bij Raaphorst, Deksels, Morschwijck en van Polanen of via info@morsetekens.nl

Sint- en Kerstmarkt Schouwenhove

Ingekomen bericht van Annelies de Koning

De traditionele Sint- en Kerstmarkt gaat weer plaatsvinden in de recreatieruimte op de elfde etage van Schouwenhove en wel op: woensdag 27 november van 9.30 tot 12.30 uur.
Er is niet alleen ruimte voor bezoekers vanuit de wijk, maar er is ook nog een mogelijkheid om een stand te bemannen voor iemand die leuke cadeau-artikelen heeft voor de Sint of Kerst.

Neem contact op met redactie@bbbockhorst.nl

 

Jonge aanplant groen V Ravelingenstraat gestolen

Auteurs: Loes de Blok en Amir Saab

In de berm naast de nieuwe parkeerplaats langs fietsstraat Van Ravelingenstraat heeft de Gemeente twee weken geleden de tot dan kale berm opgefleurd met jonge planten. Wat voor het oog een plezierige aanblik aan de straat zou moeten geven, heeft niet lang mogen duren.Tot onze schrik kregen wij een melding van een betrokken wijkbewoonster dat een gedeelte van deze jonge aanplant was gestolen. Eerst waren er 5 planten, daarna 10 verdwenen en nu is een heel rijtje weg. Planten die wat vaster in de aarde stonden en dus niet konden worden meegenomen, werden geknakt. “Jonge aanplant groen V Ravelingenstraat gestolen” verder lezen

Sint ruilavond 14-11

Ingekomen mededeling

Twee van onze wijkbewoonsters hebben een Sint ruilavond georganiseerd in het Huis van de buurt  Morschwijk. Zie affiche hier om speelgoed te ruilen! Op 14 november van 19-20 uur inbrengen. Ruilen van 20.30 – 21.30 uur. Doe er uw voordeel mee. Wel even aanmelden naar recyclesintleiden@gmail.com.

Algemene info over de recycle Sint is hier te vinden: *Klik* 

Sint ruilavond 14-11

Naschrift colportage

NASCHRIFT 22-10-2019 van de auteurs:

De BBB heeft jullie toegezonden klachten verzameld en de tot dan toe bekende informatie vanmorgen in een mail naar onze wijkagente Angelique gestuurd zoals zij had gevraagd.
De wijkagente bleek hierdoor op het goede spoor te komen van het bedrijf waar de colporteur voor werkte. Zij wist inmiddels zijn naam. Doortastend heeft zij de directeur te spreken gekregen die erg schrok van de vele klachten uit allerlei wijken van Leiden en zelfs uit de regio. Hij gaat stappen ondernemen.
Benieuwd of we nog vervolg horen. Maar voor nu: TOPagente! Onze wijk kan weer herademen.

Dank allen die hieraan hebben meegewerkt!

Agressieve huis-aan-huis verkoop

Auteurs: Amir Saab en Loes de Blok

Klachten
Al enige tijd komen er klachten van wijkbewoners binnen over een colporteur die op voor de bewoner agressieve wijze probeert alarmsystemen namens het zogenaamd beveiligingsbedrijf ‘Veilig Wonen’ te verkopen. Hierbij is niet duidelijk of deze colporteur bij dit bedrijf is aangesloten, laat staan of dit een bestaand, officieel beveiligingsbedrijf is. Gezocht naar de site van ‘Veilig Wonen’ blijkt dit bovendien het keurmerk van de Politie te zijn. Alle reden dus voor argwaan.
Als BBB zijn we voornemens de klachten te verzamelen en deze door te geven aan de politie. De politie is al druk bezig met andere klachten over vermoedelijk dezelfde persoon en het probleem is de identiteit van het bedrijf te achterhalen waarvoor de man pretendeert te werken. Is het een bestaand bedrijf, dan kunnen deze klachten bij dit bedrijf worden ingediend. Waarbij er vervolgens ook de mogelijkheid is de klachten in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), mocht blijken dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet neemt.
Wie wil aansluiten met een klacht? We hebben al twee bewoners. Mail naar redactie@bbbockhorst.nl en/of secretaris@bbbockhorst.nl!

Huisvredebreuk
Uit de klachten blijkt dat de bewoners aanvankelijk moeite hadden om deze colporteur de deur uit te krijgen. Hij/zij was immers door jou als bewoner met jouw toestemming binnengelaten. Zijn aanwezigheid was hiermee rechtmatig. Maar met daarna je eerste eis ‘ERUIT, NU! (of iets vergelijkbaars) om je woning te verlaten, trek je jouw toestemming in aan die persoon om in je woning te zijn en maak je de aanwezigheid van de ongewenste persoon onrechtmatig, dus ‘wederrechtelijk’. Zodra de ongewenste persoon niet gehoorzaamt aan jouw tweede eis om onmiddellijk je woning te verlaten (ER UIT, NU!) maakt deze zich schuldig aan huisvredebreuk. Dat betekent overtreding van artikel 138 lid 1 Wetboek van Strafrecht *Klik* . Hiervoor staat een straf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (€ 8.300). “Agressieve huis-aan-huis verkoop” verder lezen