Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust

Inleiding

Het vogelasiel aan de Haarlemmerstraatweg 12 in Oegstgeest is jarenlang een begrip in de Leidse regio geweest. Daar konden burgers gewonde of verweesde vogels naar toe brengen, die daar vervolgens werden opgelapt, totdat ze weer konden worden uitgezet, of die, als duidelijk was dat ze medische verzorging nodig hadden, direct naar een dierenarts werden gebracht.

Op die locatie was ook de telefooncentrale van de dierenambulance gevestigd en vandaar rukten de ambulances uit om zwerfdieren, verweesde dieren of gewonde dieren te vangen en vervoeren, zowel huisdieren als wilde dieren. Opgehaalde huisdieren werden en worden afgeleverd bij de dierenasiels in Leiden (dierenasiel Stevenshage) en Noordwijk (dierenasiel Offem).

“Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust” verder lezen

Middag van het wonen 15 april

Graag nodigt de gemeente Leiden u uit voor de ‘Middag van het Wonen’ op maandag 15 april a.s. In deze uitnodiging leest u onder andere het programma en de discussiepunten, die tijdens de Middag centraal staan.

Wat: Middag van het Wonen
Datum: Maandag 15 april 2019
Locatie: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Het College van B&W heeft in zijn Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ een aantal ambities geformuleerd zoals de realisatie van 8500 woningen (waarvan 30% ‘sociaal’) tot 2030, de bouw van 2700 studenteneenheden, de inzet op meer gemengde wijken en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Momenteel vertalen we deze ambities naar een nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Tijdens de Middag van het Wonen op 15 april willen wij graag deze visie en agenda aan u presenteren en bij u toetsen. Ook is deze middag bedoeld om met elkaar te discussiëren over de grootste knelpunten en dilemma’s. “Middag van het wonen 15 april” verder lezen