Programma Van Ravelingenstraat 20-05

Het programma van as. maandagmiddag zal er zo uitzien:

16.00 – 16.15 verzamelen met koffie – foto’s en fietsen
16.15 Aftrap Stefan de Kogel (stadsingenieurs)
16.15 Welkom Martine Leewis
16.20 Ferry Veijgen (voorzitter BBB)
16.25 Jan Breugem (Mobiliteitsmakelaar)
16.30 Jan legt z’n duimpje omhoog actie uit en neemt het initiatief
16.35 Roland Hein (aannemer) uitdelen fietsbellen

Verslag Quintus feest

Ingezonden door Albert Simonis

Hierbij het verslag van de vorige vergadering over de vergunning voor het Quintus feest. In wezen was er weinig concreets te melden, er werd nog volop aan het programma geschaafd. De volgende vergaderingen zijn op 22 mei en 20 juni.

In de laatste Stadskrant stond dat de vergunning al was verleend. Dat blijkt een misverstand. Er moet ook nog een omgevingsvergunning worden verleend. Daarvoor is nog geen aanvraag gepubliceerd in gemeenteberichten.

Verslag van 25-04 Stadsbouwhuis

Draaiboek

• Woensdag 24 juli moet de begintijd in het draaiboek aangepast worden van 14:00 naar 12:00. Verder mag er pas hoorbaar geluid gemaakt worden vanaf 17:00 i.v.m. begraafplaats Rhijnhof. “Verslag Quintus feest” verder lezen

Parkeerregels nieuwbouw versoepeld

Ingezonden door Albert Simonis, 

Loman Leefmans, Leidsch Dagblad, 29 april 2019
Geen vergunning voor bewoners van nieuwbouw
LEIDEN De bestaande Leidse parkeerregels en -normen gaan later dit jaar op de schop. Om bouwplannen die nu actueel zijn niet te frustreren, beweert de gemeente, worden nu alvast enkele parkeervoorschriften overboord gezet. Daardoor hoeven bouwers niet meer bij elke woning of appartement ook voor een (inpandig) parkeervak te zorgen. ’Want ruimte is schaars’, zo staat in een brief aan de gemeenteraad.

Projectontwikkelaars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen hebben het er in toenemende mate moeilijk mee. Bij elk bouwplan dat ze voor ogen hebben, moet ook een forse schare aan parkeerplaatsen worden geregeld. De norm ligt op 1,3 per huishouden en aangezien de ruimte beperkt is, moeten er peperdure parkeergarages of -plaatsen voor worden aangelegd. “Parkeerregels nieuwbouw versoepeld” verder lezen