Filmhuisavond in Schouwenhove

Auteur: Amir Saab

Van onze buren van Serviceflat Schouwenhove ontvingen wij deze uitnodiging voor een filmvoorstelling op vrijdag 16 augustus 2019 vanaf 19:30 te geven door bewoner Pim van der Ende. De heer Pim van der Ende geeft aan dat het wellicht aardig is om buurtgenoten uit te nodigen voor de films die worden vertoond, meestal op een donderdagmiddag of -avond. Wij zijn dan als buren van harte welkom op de elfde etage van Schouwenhove. In de eerstvolgende Nieuwsbrief zal een interview met de heer Van der Ende ter nadere kennismaking verschijnen.

 Vrijdag  16 augustus 2019 19.30u

  1.  Barbezoek 2 juli 2017– 4.38m
  2.  Abruzzen, Italië– 4.24m
  3.   Een lintje voor Jannie Mizee – 11.17m
  4.   Roemenië deel 2 – 5.46m
  5.   Leiden herleeft Rembrandt – 0.57m
  6.   Indië deel 9 – 7.43m
  7.   Best of Buster Keaton’s stunts – 5.00m
  8.   Ontbijtmakers app – 0.43m
  9.   Siena – 5.24m
  10.   Stoned onderwijs (Van Kooten/De Bie) – 5.18m
  11.   Toon Hermans: over eten en kwaaltjes – 5.10m
  12.   Trad on the Prom (Ierse muziek/dansen) – 10.36m
  13.    Discovering Lapland – 3.54m
  14.    Maken van kruiwagen voor Rembrantdagen – 5.37m
  15.    Smalle Engelse boot door sluis – 5.15m
  16.    The exam, mr Bean – 5.56m

Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Leander Leijh

Verslag 2e gesprek 25 juni 2019 van werkgroep BBB & co met gemeente Leiden

Aanwezig:

 • drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
 • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen. “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100” verder lezen

Bewonersbrief 19 juli 2019 Plesmanlaan 100

Nadere info

De werkgroep Plesmanlaan 100 bestaande uit Leander Leijh en Amir Saab is inmiddels versterkt met Kees van Zandwijk (Jan Paetsplein). Wij zijn in overleg met de gemeente over de datum voor ons tweede gesprek. In dit tweede gesprek zal in ieder geval het door de gemeente toegezegd visiedocument aan de orde moeten komen. Voor het eerste gesprek zie *Klik*. Onder de kopjes ‘Aanpassing bestemmingsplan’ en ‘Participatie’ van de Bewonersbrief van 19 juli 2019 kunt u lezen hoe wij verder met de gemeente aan het overleg invulling denken te geven. Zie voor de Bewonersbrief in pdf: Bewonersbrief 19 juli 2019

Verslag infoavond 28-6-19

Auteur: Amir Saab

Informatieavond Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) op vrijdag 28 juni 2019 na schriftelijke uitnodiging aan alle wijkbewoners.

Aanwezig:
• bestuur: Ferry Veijgen (voorzitter), Amir Saab (secretaris en verslag) en Jan Verbooy (penningmeester)
• ca. 25 wijkbewoners

Van Ravelingenstraat

Ferry Veijgen geeft een inleiding over de recente ontwikkeling van de Van Ravelingenstraat tot een fietsstraat. De fietsstraat is op 20 mei 2019 officieel geopend door Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Leiden. In het verslag van zijn speech bij de opening is hij al uitgebreid hierop ingegaan, *Klik*.

De discussie door de aanwezigen gaat over de maximumsnelheid over de fietsstraat (30 km), de ‘druppel’ in de bocht tegenover de nummers 22, 20 en 18 die een redelijk snelheidsbeperkende uitwerking heeft op de automobilisten en over wel of niet meer verkeersborden op de fietsstraat.

“Verslag infoavond 28-6-19” verder lezen

Schema Lustrum Quintus

Ingezonden door Albert Simonis

Op vrijdag 19 juli as. van 16 – 18 uur buurtborrel:

 

Op vrijdag 19 juli as. van 16 – 18 uur buurtborrel: de bewoners van de wijken rond het sportcomplex Docos, dat gebruikt wordt voor het lustrumfeest van Quintus, zijn welkom om te komen proosten  en borrelen op de start van het lustrumfeest.

Schema

Voor de liefhebber: hierbij een schema van alle festiviteiten! Zie pdf: 190715AlbertSimonisSchema lustrum Quintus 

 

Parkeernorm is onhaalbaar en onnodig

Parkeernorm is onhaalbaar en onnodig

Interview met de broers Michael en Philip Vonk. Leidsch Dagblad, 19 juni 2019, p. 5

De broers Michael en Philip Vonk, met hun Holland Property Group goed voor meer dan 750 huurwoningen in deze regio, schrikken van 30 procent sociale huur niet terug, maar wel van de parkeernorm die de gemeente hanteert.
Michael: „Anderhalve parkeerplek per woning, dat kan binnenstedelijk niet. En die behoefte is er ook niet bij mensen die in het centrum willen wonen. Bij grote projecten kan die norm uiteraard wel gehaald worden, maar als je midden in de stad van een oud gebouw een paar appartementen wilt maken, dan is de parkeernorm een bottleneck. Dat maakt ontwikkeling in de binnenstad onmogelijk.” Misschien moet je mensen een plek in de nieuwe parkeergarages geven, oppert Philip. „Dat zie je in Amsterdam ook wel. Daarmee creëer je op straat rust en ruimte.”
Gerda van den Berg van woningbouwcorporatie De Sleutels valt de broers bij. „Wij boden laatst twee woningen aan in de Prinsenhoek. Eentje met een parkeerplaats (à 50 euro per maand), daar kwamen 100 reacties op. Op eenzelfde woning zonder parkeerplaats kwamen 300 reacties.” Ze wijst op de Lorentz. „Ik mag toch hopen dat die bewoners straks geen parkeervergunning kunnen krijgen. Je woont daar nota bene óp het OV!”

Tijdelijk onderkomen vogelasiel Leiderdorp

Nieuw tijdelijk onderkomen vogelasiel in Leiderdorp

Ingezonden door Amir Saab
Journalist: Gertjan van Geen, Leidsch Dagblad 18 juni 2019

Leiderdorp: Het regionale vogelasiel verruilt zijn tijdelijke onderkomen aan de Leidse Robijnstraat voor een pand aan de Draadbaan in Leiderdorp, op bedrijventerrein De Baanderij.
Ook de dierenambulance wordt gehuisvest in Leiderdorp. Het nieuwe onderkomen is een stuk groter dan dat in Leiden, maar nog steeds niet ideaal.

Minder ongeschikt

“Het is minder ongeschikt”, zegt Stefan van de Burg, die per 1 april van dit jaar coördinator is van het vogelasiel, met gevoel voor understatement. “We zijn er een stuk blijer mee, want de Robijnstraat was echt te klein. Helaas is het wel een stuk duurder. We hadden op wat meer medewerking van gemeente of vastgoedbezitters gehoopt, maar er is geen ideologische beweging geweest die ons iets heeft aangeboden. We betalen een marktconforme prijs.” “Tijdelijk onderkomen vogelasiel Leiderdorp” verder lezen

Bijeenkomst groen beleid gemeente

Ingezonden door betrokken wijkbewoners: 

Verslag stadsbreed gesprek over Groene Kansen op 29 mei 2019

De avond werd geopend door avondvoorzitter Gijs van Es, voor een groot publiek variërend van inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, tot wijkverenigingen en (groene) belangenverenigingen.

Na een kort welkom kreeg wethouder Martine Leewis het woord om het belang van het vergroenen van de stad toe te lichten. De wethouder gaf aan dat het vergroenen geen doel op zich is maar dat dit een goed middel is om de stad  gezond en leefbaar te houden en goed toe te rusten om weersextremen zoals wateroverlast, hitte en droogte op te kunnen vangen. Enerzijds riep zij op tot creatief denken met veel ambitie, maar benadrukte anderzijds ook dat de gemeente niet de middelen heeft om alles zelf te realiseren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad is van particulieren, woningbouwcorporaties of bedrijven. Er wordt dus ook wat verwacht van de aanwezigen. Hierna volgden de presentaties van beleidsadviseur Groen en Ecologie Marloes Boutkan en van onze stadsecoloog Wouter Moerland. Marloes lichtte de groene kansenkaart toe en Wouter ging vooral in op de biodiversiteit in Leiden. Zie ook in pdf: Presentatie stadsbreed gesprek groene kansen in Leiden

“Bijeenkomst groen beleid gemeente” verder lezen