Opening heringerichte Van Ravelingenstraat

Ingezonden door Ferry Veijgen (voorzitter)

Op maandagmiddag 20 mei 2019 om 16:00 uur werd de nieuwe fietsstraat, waar de auto te gast is feestelijk geopend.

De officiële opening werd verricht door Martine Leewis (GroenLinks), wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Leiden.

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) kreeg ook de gelegenheid om een reactie te geven op de nieuwe fietsstraat.

Speech

Voorzitter Ferry Veijgen sprak de wethouder en de overige plm. 50 aanwezigen toe. Hij memoreerde dat de Van Ravelingenstraat vanaf de oprichting van de wijk in 1980 eigenlijk altijd een vrij gevaarlijke straat is geweest voor fietsers en ook voor automobilisten. Aan de huizenzijde mocht worden geparkeerd en bleef er een vrij smalle doorgang over, waar automobilisten, fietsers, bromfietsers, scooters en al het andere verkeer zich door moesten wurmen. Er zijn regelmatig gevaarlijke situaties en bijna-ongelukken ontstaan. “Opening heringerichte Van Ravelingenstraat” verder lezen

Programma Van Ravelingenstraat 20-05

Het programma van as. maandagmiddag zal er zo uitzien:

16.00 – 16.15 verzamelen met koffie – foto’s en fietsen
16.15 Aftrap Stefan de Kogel (stadsingenieurs)
16.15 Welkom Martine Leewis
16.20 Ferry Veijgen (voorzitter BBB)
16.25 Jan Breugem (Mobiliteitsmakelaar)
16.30 Jan legt z’n duimpje omhoog actie uit en neemt het initiatief
16.35 Roland Hein (aannemer) uitdelen fietsbellen

Verslag Quintus feest

Ingezonden door Albert Simonis

Hierbij het verslag van de vorige vergadering over de vergunning voor het Quintus feest. In wezen was er weinig concreets te melden, er werd nog volop aan het programma geschaafd. De volgende vergaderingen zijn op 22 mei en 20 juni.

In de laatste Stadskrant stond dat de vergunning al was verleend. Dat blijkt een misverstand. Er moet ook nog een omgevingsvergunning worden verleend. Daarvoor is nog geen aanvraag gepubliceerd in gemeenteberichten.

Verslag van 25-04 Stadsbouwhuis

Draaiboek

• Woensdag 24 juli moet de begintijd in het draaiboek aangepast worden van 14:00 naar 12:00. Verder mag er pas hoorbaar geluid gemaakt worden vanaf 17:00 i.v.m. begraafplaats Rhijnhof. “Verslag Quintus feest” verder lezen

Parkeerregels nieuwbouw versoepeld

Ingezonden door Albert Simonis, 

Loman Leefmans, Leidsch Dagblad, 29 april 2019
Geen vergunning voor bewoners van nieuwbouw
LEIDEN De bestaande Leidse parkeerregels en -normen gaan later dit jaar op de schop. Om bouwplannen die nu actueel zijn niet te frustreren, beweert de gemeente, worden nu alvast enkele parkeervoorschriften overboord gezet. Daardoor hoeven bouwers niet meer bij elke woning of appartement ook voor een (inpandig) parkeervak te zorgen. ’Want ruimte is schaars’, zo staat in een brief aan de gemeenteraad.

Projectontwikkelaars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen hebben het er in toenemende mate moeilijk mee. Bij elk bouwplan dat ze voor ogen hebben, moet ook een forse schare aan parkeerplaatsen worden geregeld. De norm ligt op 1,3 per huishouden en aangezien de ruimte beperkt is, moeten er peperdure parkeergarages of -plaatsen voor worden aangelegd. “Parkeerregels nieuwbouw versoepeld” verder lezen

Tussentijdse aanpassing parkeren

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de beleidsregels rondom parkeernormen en de parkeerverordening tussentijds aan te passen om noodzakelijke nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Leiden staat voor grote uitdagingen zoals het bouwen van 8.500 woningen. Om te zorgen dat de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft bij nieuwbouwplannen zijn instrumenten nodig om parkeren in goede banen te leiden. Doel is ervoor te zorgen dat de parkeerdruk voor de omgeving bij nieuwbouwprojecten niet hoger wordt. Een nieuwe parkeervisie, inclusief beleidsregels en parkeernormen, is in de maak. Naar verwachting kan de gemeenteraad deze visie na de zomer vaststellen. Om nu alvast meer slagkracht te hebben voor nieuwbouwprojecten stelt het college voor om de beleidsregels en de parkeerverordening tussentijds aan te passen. “Tussentijdse aanpassing parkeren” verder lezen

‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april

Uit belangstelling en ook voor de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst samen met de secretaris heb ik de Middag van het Wonen bezocht op 15 april. De Gemeente Leiden werkt aan een woonvisie voor de periode tot 2030 en maakt ook een uitvoeringsagenda voor periodes van 4 jaar. Op deze middag legt wethouder Fleur Spijker een volle zaal van corporatiemedewerkers, belangenbehartigers, bouwers, architecten, vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en bewonersorganisaties een aantal dilemma’s voor waar de gemeente bij het maken van de woonvisie tegenaan is gelopen. Na deze middag komt de woonvisie eind juni in het college en volgt nog een inspraakperiode van 6 weken. De discussie vind plaats in groepjes rond de diverse dilemma’s en wordt centraal afgesloten. We nemen allebei deel aan een groepje. Hieronder een persoonlijk gekleurde impressie van twee dilemma’s. “‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april” verder lezen

‘Fietsstraat’ versmald

 

Woensdag 10 april 2019: Onderaan deze foto de oorspronkelijke breedte van de Van Ravelingenstraat, komende langs Schouwenhove. In het midden van de foto de beoogde breedte van de Van Ravelingenstraat als – smallere – “Fietsstraat”.

 

 

Dinsdag 16 april 2019. Op onderstaande foto is de veranderde situatie te zien, komende langs Schouwenhove. De berm aan de slootkant is verbreed en de “Fietstraat” is hierdoor smaller geworden dan de oorspronkelijke Van Ravelingenstraat. Aan de huizenkant is zo te zien niets gewijzigd wat de breedte zou beïnvloeden.

Het wachten is op ongelukken?