Theatergroep Playback over pubers

Auteur: Irene den Hartoog, Sociaal Werker Wijk Morswijk

Theatergroep in Morschwijck

Sinds de zomer 2019 werken organisaties en 8 ouders uit de Morswijk samen aan onderwerpen die leven in de Morswijk. Dit onder de naam van Morspraat. Onderwerpen die aan de orde komen hebben betrekking op het gebied van jeugd, jongeren en straatcultuur. Met trots presenteren wij de eerste activiteit aan van Morspraat: theatergroep PlayBack! Een feest der herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op communicatie tussen ouders en hun pubers. Hoe ga ik als ouder in gesprek met de puber van nu?

Theatervoorstelling: Help ik heb een puber!
Donderdag 12 maart
Zaal open 19.30. Aanvang voorstelling 20.00-21.30 uur
Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
Toegang gratis.
Reserveren niet nodig. Kom op tijd. Vol = vol
Er is plaats voor 120 mensen

Gratis oppas
“Theatergroep Playback over pubers” verder lezen

Haagse Schouwbrug: tijdelijk Stevensbrug open in de spits

Ingezonden mededeling omgevingsmanager

Stevensbrug tijdelijk open in de spits

Tijdens de werkzaamheden aan de Haagsche Schouwbrug – van vrijdag 6 maart t/m vrijdag 10 april 2020 – wordt al het verkeer omgeleid. Automobilisten kunnen omrijden via de Haagweg. Daarnaast kan het autoverkeer op weekdagen in de ochtend- en avondspits in één richting gebruik maken van de Stevensbrug. In de ochtendspits (7.30-9.30 uur) kunnen auto’s via de Stevensbrug de Stevenshof uitrijden, in de avondspits (16.00-18.30 uur) kunnen ze op deze manier de wijk inrijden. Vrachtverkeer is hiervan uitgezonderd. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Borden bij de Haagsche Schouwbrug geven de omleiding aan.
“Haagse Schouwbrug: tijdelijk Stevensbrug open in de spits” verder lezen

Twee bruggen sluiten rondom onze wijk binnenkort

Ingezonden mededelingen van de Gemeente en het LD

Rondom onze wijk sluiten twee bruggen tijdelijk voor groot onderhoud. 

Er wordt gestart met de renovatie van de Haagsche Schouwbrug
De werkzaamheden duren van vrijdag 6 maart 2020 t/m zaterdag 11 april 2020. Tijdens het werk is een deel van de Haagse Schouwweg afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Haagweg. Twee weken voor de start van de werkzaamheden geven borden bij de brug de omleiding aan. Ook aan de Stevensbrug wordt tijdelijk onderhoud gepleegd. Zie *Klik*

Van juli tot in de loop van augustus in de zomermaanden sluit de Churchillbrug. Op 6-2-2020 meldde het LD dit al bij monde van Loman Leefmans. Een verkeerspuzzel wordt verwacht? *Klik*

Nieuwe parkeervisie Leiden

Nieuwe Parkeervisie Leiden
Auteur: Bart Singeling

Ook Hoge Mors betaald parkeren, derde vergunning verdwijnt, alleen dicht bij huis parkeren en het wordt allemaal duurder

Tot en met 12 maart liggen de concept Parkeervisie en concept Parkeernormen ter inzage voor de inspraak.
De parkeervisie, het nieuwe gemeentelijke beleid voor parkeren, is een concretere uitwerking van de Omgevingsvisie en Mobiliteitsnota die vorig jaar december is verschenen.
Per gebied worden maatregelen voorgesteld rond het parkeren van auto’s en fietsen, voor nu en in de toekomst.
De parkeernota telt 80 pagina’s. Onderstaand artikeltje is slechts een summiere samenvatting, maar geeft wel een indruk wat de gevolgen van de gemeentelijke plannen voor de wijk kunnen betekenen.
Wil je wel alles lezen? Ga naar *Klik*.

Mobiliteit
De vorig jaar verschenen mobiliteitsnota schetst het beleid dat de gemeente heeft om de stad bereikbaar te maken en te houden. Het gaat hierbij niet alleen over de infrastructuur van de stad; wegen, fietspaden en voorzieningen voor voetgangers, maar ook over nieuwe vormen van openbaar vervoer. Hoe gaat Leiden om met de vele fietsers in de stad en wat zijn de plannen omtrent de bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer. “Nieuwe parkeervisie Leiden” verder lezen

Rembrandtdagen film 9 febr

Uitnodiging Schouwenhove film Rembrandtdagen

De Rembrandtdagen in een terugblik. De films laten zien hoe Rembrandt’s tijd gedurende twee dagen werd teruggebracht in Leiden dus welkom in de recreatiezaal van Schouwenhove op 9 februari 2020 om 15.00 u

programma:
* de Leidse Rembrandtdagen (ca 45min)
* pauze
* het maken van een 17de eeuwse kruiwagen (3D, ca 5 min)
* gefilmde interviews met artiesten (ca 32 min)
* de bar wordt geopend

De Bockhorstbewoners zijn hierbij van harte welkom!

Parkeerplek hoort ook bij woning


Ingezonden brief van wijkbewoner Albert Simonis in Leidsch Dagblad, 25 januari 2020,  ‘Regio’, pagina 9


Nu de bouwprijzen de pan uitrijzen, heeft Leiden zich verplicht 8200 woningen te bouwen. Daar is binnen de gemeentegrenzen geen ruimte voor als die woningen voldoende licht en lucht moeten krijgen, behoorlijke afmetingen hebben en bereikbaar zijn. Dat betekent voldoende wegcapaciteit èn dat je in de buurt moet kunnen parkeren. “Parkeerplek hoort ook bij woning” verder lezen

Enquete Fietsbeleid Leiden

Ingezonden door de Gemeente Leiden:

Fietsbeleid

De gemeente Leiden gaat nieuw Fietsbeleid met een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020 – 2030 opstellen.
Hierin komen bijvoorbeeld fietsroutes, fietsveiligheid, fietsparkeren en fietsgedrag aan bod.
Tijdens veel participatiemomenten, reguliere contacten en door bijvoorbeeld meldingen zijn al veel knelpunten en wensen bij de gemeente bekend.

Tijdens de Leidse Fiets 10 Daagse staan onze enquêteurs op 10 dagen in de 10 districten in Leiden. Zij stellen daar willekeurige voorbijgangers 10 vragen over fietsen in Leiden.
De opbrengst wordt, samen met de al bekende knelpunten en wensen, waar mogelijk meegenomen in het nieuwe fietsbeleid met uitvoeringsprogramma.
Het is de bedoeling dat dit beleid voor de zomer door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

U bent natuurlijk van harte welkom om onze enquêteurs aan te spreken.
Indien gewenst kunt u het ingevulde formulier [Enqueteformulier Fiets 10 daagse] ook gedurende de 10-daagse aan mij mailen: H.de.Vries@leiden.nl Hendrik de Vries, Beleidsadviseur mobiliteit / fiets “Enquete Fietsbeleid Leiden” verder lezen

Vergunning aangevraagd

Ingezonden attendering van wijkbewoner:

Ter informatie: bij de omgevingsvergunningen deze week zit een aanvraag voor een gebouw “Plus Ultra” aan de Ehrenfestweg. Het komt op de hoek van de Ehrenfestweg en de Plesmanlaan, met het hoogste deel (40 meter) aan de kruising. *Klik* 

Of *Klik*  zoek op Ehrenfestweg.

Volledige vergunning?

Nieuw bezoekadres Gemeente

Ingezonden door Gemeente Leiden:

Nieuw bezoekadres gemeente Leiden

Vanaf 6 januari 2020 is ons nieuwe adres: Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW  Leiden.

Houdt u er rekening mee dat vanaf 4 januari 2020 het stadhuis (tijdelijk) en het Stadsbouwhuis (definitief) dicht zijn.

Lees meer op *Klik* 

Kerst 2019 en Nieuwjaar 2020

Dat wij een verbindend, betrokken Bockhorst blijven
Dat niet overspoeld dreigt te worden…

Bestuur en adviseur BBB wensen jullie:

Vredige kerstdagen en
Een boeiend, actief en inspirerend 2020!

Van rechts naar links op de foto: Amir Saab (secretaris en wijkwerkgroep), Ferry Veijgen (voorzitter), Jan Verbooy (penningmeester) en Loes de Blok (adviseur communicatie en redactie)

Met bijzondere dank aan alle actieve wijkbewoners:
• Wijkwerkgroepje Plesmanlaan 100:
John-Kees-Leander-Sietse en anderen
• Ledenadministratie: Susanna
• Nieuwsbrief auteurs of redigeren:
Bart-Anne Sytske-Annelies-Wim-Sietse-Yvette en anderen

Word jij ook actieve wijkbewoner?