Parkeerplek hoort ook bij woning


Ingezonden brief van wijkbewoner Albert Simonis in Leidsch Dagblad, 25 januari 2020,  ‘Regio’, pagina 9


Nu de bouwprijzen de pan uitrijzen, heeft Leiden zich verplicht 8200 woningen te bouwen. Daar is binnen de gemeentegrenzen geen ruimte voor als die woningen voldoende licht en lucht moeten krijgen, behoorlijke afmetingen hebben en bereikbaar zijn. Dat betekent voldoende wegcapaciteit èn dat je in de buurt moet kunnen parkeren. “Parkeerplek hoort ook bij woning” verder lezen

Enquete Fietsbeleid Leiden

Ingezonden door de Gemeente Leiden:

Fietsbeleid

De gemeente Leiden gaat nieuw Fietsbeleid met een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020 – 2030 opstellen.
Hierin komen bijvoorbeeld fietsroutes, fietsveiligheid, fietsparkeren en fietsgedrag aan bod.
Tijdens veel participatiemomenten, reguliere contacten en door bijvoorbeeld meldingen zijn al veel knelpunten en wensen bij de gemeente bekend.

Tijdens de Leidse Fiets 10 Daagse staan onze enquêteurs op 10 dagen in de 10 districten in Leiden. Zij stellen daar willekeurige voorbijgangers 10 vragen over fietsen in Leiden.
De opbrengst wordt, samen met de al bekende knelpunten en wensen, waar mogelijk meegenomen in het nieuwe fietsbeleid met uitvoeringsprogramma.
Het is de bedoeling dat dit beleid voor de zomer door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

U bent natuurlijk van harte welkom om onze enquêteurs aan te spreken.
Indien gewenst kunt u het ingevulde formulier [Enqueteformulier Fiets 10 daagse] ook gedurende de 10-daagse aan mij mailen: H.de.Vries@leiden.nl Hendrik de Vries, Beleidsadviseur mobiliteit / fiets “Enquete Fietsbeleid Leiden” verder lezen

Vergunning aangevraagd

Ingezonden attendering van wijkbewoner:

Ter informatie: bij de omgevingsvergunningen deze week zit een aanvraag voor een gebouw “Plus Ultra” aan de Ehrenfestweg. Het komt op de hoek van de Ehrenfestweg en de Plesmanlaan, met het hoogste deel (40 meter) aan de kruising. *Klik* 

Of *Klik*  zoek op Ehrenfestweg.

Volledige vergunning?

Nieuw bezoekadres Gemeente

Ingezonden door Gemeente Leiden:

Nieuw bezoekadres gemeente Leiden

Vanaf 6 januari 2020 is ons nieuwe adres: Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW  Leiden.

Houdt u er rekening mee dat vanaf 4 januari 2020 het stadhuis (tijdelijk) en het Stadsbouwhuis (definitief) dicht zijn.

Lees meer op *Klik* 

Kerst 2019 en Nieuwjaar 2020

Dat wij een verbindend, betrokken Bockhorst blijven
Dat niet overspoeld dreigt te worden…

Bestuur en adviseur BBB wensen jullie:

Vredige kerstdagen en
Een boeiend, actief en inspirerend 2020!

Van rechts naar links op de foto: Amir Saab (secretaris en wijkwerkgroep), Ferry Veijgen (voorzitter), Jan Verbooy (penningmeester) en Loes de Blok (adviseur communicatie en redactie)

Met bijzondere dank aan alle actieve wijkbewoners:
• Wijkwerkgroepje Plesmanlaan 100:
John-Kees-Leander-Sietse en anderen
• Ledenadministratie: Susanna
• Nieuwsbrief auteurs of redigeren:
Bart-Anne Sytske-Annelies-Wim-Sietse-Yvette en anderen

Word jij ook actieve wijkbewoner?

Tips tegen inbraak

Ingezonden mededeling van onze wijkagente Angelique Link

Van onze wijkagente tips ter voorkoming van inbraak:

“Tijdens de feestdagen is er wel altijd en overal in Leiden een piek qua inbraken, omdat veel mensen op visite dan wel op vakantie zijn.

 

Preventie tips:

  • -doe altijd je ramen en deuren op slot als je weg gaat
  • -doe s ’avonds een lamp aan, of zet licht op een tijdsschakelaar
  • -leg kostbare apparatuur, zoals laptops, tablets etc uit het zicht
  • -bij verdachte situaties bel de politie

Voor meer tips zie onderstaande link. Alvast fijne dagen en een gelukkig, gezond en veilig 2020!”

Je wilt voorkomen dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit je huis steelt. Lees hier hoe je zelf de kans op een woninginbraak kunt verkleinen. *Klik*

Herontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab in samenwerking Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Het moet gezegd: de dialoog met de gemeente Leiden verloopt maar moeizaam.

Tafeltjesavond

Weet u het nog? De inloopavond van 5 februari? Georganiseerd door de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Urban Interest? De bedoeling was om de buurt, onze wijk, te informeren over de herontwikkeling van het oude Aramcogebouw aan de Plesmanlaan tot een wooncomplex met veel extra verdiepingen én met een woontoren erbij. Veel van onze wijkbewoners die deze “tafeltjesavond” bezocht hadden, bleken heel verschillende informatie van verschillende vertegenwoordigers aan verschillende tafeltjes te hebben ontvangen.

Duidelijk was het niet. Verwarrend des te meer. “Herontwikkeling Plesmanlaan 100” verder lezen

Visiestatement Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab namens de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Toelichting: De Wijkwerkgroep heeft in een aantal overleggen dit visiestatement opgesteld waarin de voor haar belangrijkste zorgen en uitgangspunten voor de beoordeling van het project Plesmanlaan 100 zijn verwoord. Dit document dient ook als leidraad voor ons verder overleg met de gemeentelijke projectgroep en andere instanties.


Visiestatement

BBB-werkgroep Plesmanlaan 100
Versie d.d. 7 november 2019

Aanleiding

Sinds begin 2019 is de gemeente in gesprek met de bewoners van de wijk Bockhorst over het aanpalende project Plesmanlaan 100. Direct na de eerste door de gemeente geïnitieerde informatieavond heeft de wijk op 10-2-2019 een brief gestuurd aan de gemeenteraad met de zorgen die er in de wijk leven over de consequenties van de voorgestelde mogelijke veranderingen. “Visiestatement Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100” verder lezen

Rapport Verkeersonderzoek de Mors

Ingezonden door Amir Saab, secretaris BBB

Nieuws van de Gemeente Leiden, donderdag 14 november 2019 in De Mors [Klik]

Er rijdt veel verkeer in en vooral rond de Mors, ook staan verschillende projecten op de planning in deze wijk. Naar aanleiding van zorgen uit de wijk heeft de gemeente een verkeersonderzoek gedaan. De conclusie uit dit onderzoek is dat het druk is op de hoofdwegen in en rond de Mors. Er zijn knelpunten in de huidige en toekomstige situatie. De ontwikkelplannen in de wijk leveren echter maar een zeer beperkte bijdrage aan deze drukte op de hoofdwegen. “Rapport Verkeersonderzoek de Mors” verder lezen