Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab (secretaris)

Op 5 februari 2019 bezocht ik de inloopavond over het plan voor de verbouwing van het gebouw aan de Plesmanlaan 100. Het gebouw is bekend als het toenmalig Aramcogebouw, later Jacobs. Urban Interest wil als eigenaar van het gebouw de functie van Plesmanlaan 100 wijzigen van kantoor naar de functie wonen met aanvullende voorzieningen. Op basis van een eerste verkenning van Urban Interest kunnen er circa 500 woningen komen.
De uitnodigingsbrief van 24 januari jl. van K. Holland, Projectmedewerker gemeente Leiden, mede namens Urban Interest, was recentelijk bij de wijkbewoners in de brievenbus gedaan. Doel van de inloopavond was omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin van het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven. Voor de verdere inhoud van deze brief verwijs ik naar *Klik*

De avond bleek drukbezocht door wijkbewoners, die overal zeer betrokken aan tafeltjes in intens gesprek waren met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest. Daarnaast kon men kennisnemen van de situatie aan de hand van bouw- en locatietekeningen aan de wand.

De vragen van de gemeente in reactieformulieren
Behalve in gesprek gaan met de vertegenwoordigers konden wij onze mening geven via een ter plekke in te vullen en in te leveren reactieformulier. Met de volgende vragen: “Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100” verder lezen

Herinrichting Van Ravelingenstraat

De gemeente gaat de Van Ravelingenstraat inrichten als fietsstraat. Er is daarover overleg geweest met de bewoners. Er is nu een ontwerp. Dat staat in een
“bekendmaking”, ontwerptekening, bebordingstekening 1 en bebordingstekening 2. Tekening klopt met wat is overlegd met de wijk. Er is ook nog gepleit voor parkeerhavens in het gedeelte van de weg die naar de Van Ravelingenstraat leidt. Dat stuk is op de tekening niet als ontwerp te zien.
Tot eind september 2018 is er inspraak mogelijk.

“Herinrichting Van Ravelingenstraat” verder lezen

Zonnepanelen

Deze week worden er ruim 60 nieuwe zonnepanelen op 9 huizen in onze wijk geplaatst. We zijn in september van het afgelopen jaar gestart met energiescans van onze huizen en hebben vervolgens uit meerdere leveranciers gekozen voor Solar Leiden. 

Samen duurzaamheid inkopen.

De afgelopen maanden is er bij 18 huizen in onze wijk een energiescan gedaan. Op basis van die  scans is een rapportage over onze wijk gemaakt. Die rapportage vind je hieronder.
Hier opvolgend kunnen we in onze huizen een aantal voorgestelde maatregelen uitvoeren. Het kan goedkoper zijn om dat samen te doen. Op basis van het rapport is het zinvol op drie aspecten gezamenlijk in te kopen:
1.    Zonnepanelen
2.    Dubbel glas
3.    Vloerisolatie
Als je mee wilt doen met een gezamenlijk inkoop reageer naar de webmaster.

Het talud achter het Jan Paetsplein gaat vorm krijgen.

Nadat er enige tijd geleden bomen zijn geplaatst is men nu bezig met het plaatsen van de diverse struikengroepen. Tevens zullen er de komende tijd ook bodembedekkers langs de beide waterkanten geplaatst worden alsmede boshyacinten langs de kant van het fietspad. Ook zullen er nog extra bomen geplaatst worden langs het talud van de Dr. Lelylaan. 

Paaltjes in voetpad Luchtmansplein.

Een paar weken geleden heeft de gemeente op verzoek van de bewoners van Luchtmansplein 7 tot en met 10 twee Leienaartjes geplaatst. Het stukje voet-/fietspad voor hun deur was gevaarlijk geworden. Nadat een jaar geleden het (lage) paaltje voor nummer 10 was weggehaald gingen er namelijk regelmatig auto’s door dit smalle stukje rijden.

Dat kan nu niet meer en kunnen we weer veilig over dit voet-/fietspad lopen.

Opening boekenhuisje Luchtmansplein

Opening boekenhuisje

Op woensdag 14 mei om 16.00 uur is op het Luchtmansplein een boekenhuisje geopend. Gewoon een huisje van 60 x 60 cm op een dikke paal met boeken voor iedereen die van lezen houdt! Iedereen kan daar boeken voor anderen in leggen of ophalen om te lezen.
download (3).jpg